Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 17.10.2019

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Plchovicích

Knihovna je otevřena v pátek od 16,30 do 18,30 hodin 1x za 14 dní

 

Knihovnice: Hana Víšková

 

V naší knihovně máme trvale 360 svazků a evidujeme 9 čtenářů.

Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 126 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 238. Ze Střediskové knihovny v Chocni byly v roce 2018 převezeny 3 soubory se 142 svazky knih.