Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 20.1.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Plchovicích

Knihovna je otevřena v pátek od 16,30 do 18,30 hodin 1x za 14 dní

 

Knihovnice: Hana Víšková

 

V naší knihovně máme trvale 360 svazků a evidujeme 11čtenářů.

Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 115 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 312. Ze Střediskové knihovny v Chocni byly v roce 2019 převezeny 3 soubory se 181 knihou.