Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Plchovicích

Knihovna je otevřena v pátek od 16,30 do 18,30 hodin

Knihovnice: Hana Víšková

V naší knihovně máme trvale 354 svazků a evidujeme 10 čtenářů.

Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 108 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 405. Ze Střediskové knihovny v Chocni byly v roce 2015 převezeny 3 soubory s 179 svazky knih.