Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 25.4.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Plchovicích

Knihovna je otevřena v pátek od 16,30 do 18,30 hodin

 

Knihovnice: Hana Víšková

 

V naší knihovně máme trvale 355 svazků a evidujeme 8 čtenářů.

Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 101 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 283. Ze Střediskové knihovny v Chocni byly v roce 2017 převezeny 4 soubory s 225 svazky knih.